Hỏi cách giải bài tập vòng lặp

Đề bài:

image

Chào mấy anh chị, xin cho em được hỏi là bài tập trên có thể giải bằng vòng lặp thay vì mảng được không ạ? Em bị cấn ngay chỗ: Input - Dòng thứ 2 là n số nguyên dương trong dãy.

Em nghĩ đúng hướng rồi. Chỉ cần thực hiện thôi. Em không nên lo lắng và bị áp đặt bởi một phương pháp cho trước nào cả. Miễn sao chương trình của em trả về kết quả đúng cho mọi input là được.

4 Likes

Những bài dạng này thường là đọc từ file. Đề ra nói về việc n số nguyên dương trong dãy là đang nói về định dạng của file đầu vào. Không phải đang nói về việc bạn phải dùng array để giải quyết

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?