Hỏi cách ghi file log cho hệ thống web

Em chào cả nhà ạ. Tình hình là em mới build xong cái dự án nho nhỏ bằng web, cũng chạy tạm ổn rùi. Giờ em mới nghĩ ra là chưa có log nên em đang muốn mò làm 1 cái cho ra ngô ra khoai để học. Ý tưởng ban đầu của em à cứ try/catch ở mọi nơi, nơi nào thảy ra exception thì quăng cái exception đó vô log file. Nhưng mà nghịch một hồi thì thấy nó chả hữu dụng tý nào cả, dùng cái file log kiểu này thì chẳng biết được vấn đề thế ở đâu và diễn ra thế nào cả nên lên diễn đàn mong được các trưởng bối mở đường chỉ lối ạ. Em xin chân thành cảm ơn

1 Like

Tìm hiểu Elastic Stack đi.

4 Likes

https://flask.palletsprojects.com/en/1.1.x/errorhandling/

By default if your application runs in production mode, Flask will display a very simple page for you and log the exception to the logger .

But there is more you can do, and we will cover some better setups to deal with errors.

flask nó có ghi log sẵn rồi mà :V Trang này còn bày cách xài Sentry gì thay cho file log nữa :V

6 Likes

Cái này hơi lạ đối với mình, cảm ơn bạn mình sẽ học thử.

2 Likes

có log sẵn mà mình muốn coi xem có cái nào hay hơn không á mà, cảm ơn bạn đã cho mình gợi ý này.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?