Học tiếng anh, nhật,... dễ dàng! với HotaVN

##New update của HotaVN sẽ không khiến bạn thật vọng đâu :smiley:
###Nếu ai chưa biết thì HotaVN là một website học mọi thứ miễn phí!, Đặc biệt hơn là website tương thích với điện thoại nên bạn có thể học mọi lúc mọi nơi :smiley:

###Học dễ dàng và phát âm chuẩn với chức năng dịch nghĩa và tự động đọc từ mà bạn bấm vào!

###Học từ vựng nhớ lâu với flashcard, hỗ trợ nhiều tiếng như: anh, hàn, việt, pháp, nhật.

##Học luôn

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?