Học thiết kế vi mạch ở thegioivimach có ổn không?

có anh/chị/bạn nào học khóa học online về thiết kế vi mạch ở wedsite thegioivimach.com chưa, cho em xin review… em cám ơn ^^

Xem qua website thì thấy không đáng tin cậy, không nên học.

1 Like

Học cái này ở VN làm gì có việc nhỉ ??
Làm ở mấy chỗ như Intel, TI, ST… chắc phải học trong mấy trường nổi tiếng bên trời Tây may ra có cơ vào ??

Dạo qua cũng chủ yếu thấy HDL, VHDL mà đặt tên “thiết kế vi mạch” nghe kêu vcđ :smile:

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?