Học react.js rồi thì có cần học JQuery nữa không?

Em đang tự học về font end, mọi người cho em hỏi là học react.js rồi thì có cần học JQuery nữa k ạ!

Không cần nha …

bạn cần phải biết học để dùng vào việc gì, lúc đó bạn sẽ tự trả lời được câu hỏi trên.

4 Likes

Vâng em cảm ơn ạ!

Vâng ạ, em cảm ơn

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?