Học phát trển app bằng ElectronJS từ đâu?

Em thực sự không biết bắt đầu học viết ứng dụng từ đâu với nền tảng ElectronJS. Em đã tìm kiếm trên Google, nhưng kết quả không phù hợp với mong đợi như: “Electron-qickstart”, v.v. Nhưng e không biết làm thế nào để bắt đầu với ElectronJS.
Hiện tại thì em biết cơ bản là phải học JavaScript, HTML,CSS nhưng e thực sự thấy nó hơi khác so với Javascript ví dụ như BrowserWindow hay const. Vì vậy, xin hãy chỉ cho e cách học ElectronJS,nếu như có thể bắt đầu từ con số 0 thì nên học những gì ?. E Cảm ơn!

Em nên bắt đầu từ tài liệu chính thức của nó trước

Trong quick start guide có giới thiệu chi tiết, đồng thời có link tới cái api đang dùng để tiện theo dõi.
Vd;

The Main process creates web pages by creating BrowserWindow instances. Each BrowserWindow instance runs the web page in its Renderer process.

cho biết BrowserWindow là cái gì

còn const là một từ khoá khai báo biến bình thường của ES6 ECMAScript (ECMA-262)

Tham khảo thêm:
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/const

Có thể mấy bài em học đã cũ, được viết bằng javascript ES5 nên chưa có những thứ trong ES6
http://es6-features.org/

Mà thế giới ngày càng phát triển, nên tốc độ học cũng phải tăng theo thôi.

4 Likes

ElectronJS gần như là lập trình Web á, chỉ khác cách thức giao tiếp front-end và back-end thôi. Web thì dùng http, còn Electron dùng message. Còn cái docs của nó viết củ chuối lắm, chủ yếu tham khảo API.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?