Học lập trình viên PHP hay .net


(Hoàng Loan) #1

Chào cả nhà. em đang có nhu cầu học lập trình viên. Có thành viên nào đã học rồi và thành công rồi ạ. Cho em xin ý kiến, nên học gì được không ạ?


(Hai Lúa) #2

Lên mấy trang tìm việc, search ra xem cái nào có nhu cầu nhiều, đôi khí có cả mức lương đề nghị nữa :slight_smile:


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?