Học làm game web browser


(Khoa_Truong_Minh) #1

Chào mọi người, cho em hỏi : hiện nay, em đang có một dự án về web game, em mún hỏi mình nên học ngôn ngữ lập trình nào để làm project
Với lại em mún game của mình có thể chạy trên máy tính lẫn điện thoại: android, ios
Em cám ơn


(SITUVN.gcd) #2

Ờ, web thì chỉ cần có trình duyệt là chạy. Windows, Mac, Ubuntu, Android, iOS… chỉ cần có trình duyệt là chạy.

Javascript Canvas Graphic2D là cái cơ bản cho các trò chơi trên nền tảng web.
Sau đó thì Ajax kết hợp nếu muốn là trò chơi dạng trực tuyến.
Nếu muốn vẽ 3D thì có bộ thư viện Three.js hỗ trợ vẽ 3D.


(Đào An) #3

Học C# rồi code bằng Unity chạy đc trên web/ios/android/desktop…


(Khoa_Truong_Minh) #4

Vậy nếu chỉ làm game mini thì nên dùng các thư viện như phaser,. Hay là unity để game chạy tối ưu
Em mún lảm game chạy đa nền tảng giống browser quest


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?