Học back end phải bắt đầu từ đâu

Em thấy rất hứng thú với ngành này cơ mà chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Bác chỉ em biết về lộ trình trở thành back end developer.
Với lại nên học ngôn ngữ lập trình nào.
Cảm ơn nhiều ạ !

https://www.google.com/search?q=lộ+trình+trở+thành+back+end+developer.&rlz=1C1CHBF_enVN868VN868&oq=lộ+trình+trở+thành+back+end+developer.&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Quá lười biếng, thụ động !!

5 Likes

Đây nhé bạn

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?