Hỗ trợ làm Android app prototype (có hậu tạ)

android-studio

(Tiểu Phong) #1

Chào các bạn, mình đang cần một bạn biết về lập trình android hỗ trợ làm một cái app prototype. Hiện tại mình đang bận làm một dự án IoT và mình cũng không mạnh về Android, nên nếu có bạn nào hỗ trợ được mình thì các bạn làm ơn để lại thông tin bên dưới, mình sẽ chủ động liên lạc trao đổi về nội dung app và các vấn đề khác. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc tin! Chúc các bạn một tuần mới học tập và làm việc hiệu quả!


(system) #2

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?