Hibernate: mappedby và joinColumn khác nhau ở chỗ nào

cho mình hỏi là mappedby và joinColumn khác nhau ở chỗ nào vậy ạ và khi nào thì dùng cái nào ạ

2 cái chẳng liên quan gì nhau. 1 cái là annotation, 1 cái là property của annotation

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?