Hãy post những câu triết lý của bản thân vô đây! ;)


(Nguyễn Văn Thịnh) #124

Câu này là của ông gì gì kẻ hủy diệt đây mà :slight_smile:


(Đỗ Trung Quân) #125

Roses are red,
Violets are blue,
Pornhub is down,
YouTube will do

3 năm trước quyết định ngưng lập trình 1 thời gian dù rất thích để ra làm kinh tế.

Sau 2 năm thì cũng mua đc cái ô tô, tiền chả mấy khi thiếu, bạn gái vài em … đang viết đến đây bỗng nhiên tỉnh ngủ. :frowning:


(Hung) #126

Thời buổi bây giờ, chỉ cần 2 đứa con trai ở với nhau 2 tháng là đủ để thay đổi cả thể xác lẫn tâm hồn


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?