Hàm trước khi thoát game trong cocos creator

Mình muốn khi ngừoi chơi thoát game thì lưu dữ liệu nhưng mà mình chưa tìm dc hàm đó. Mong mọi người giúp đỡ. Xin cảm ơn.

keyword: cocos exit event/cocos exit callback, tự giải quyết phần còn lại nhá.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?