Hàm này gọi hàm kia trong C, mà không phải gọi trong main()

c

(Chất Cọt) #1

Chào mọi người!
Em có bài toán như thế này xin anh chị em cho em một hướng giải quyết hay:
Yêu cầu bài toán: Tạo ra dãy số tăng dần, sau đó tìm kiếm một số trong dãy số, trả về C or K or 1 - 0;
Em làm ra hai hàm 1 hàm TaoDS để tạo danh sách, hàm kia là TimKiem để tìm.
Vậy em muốn gọi hàm TaoDS vào hàm TimKiem thì có được không ạ. Em có làm như sau


Em xin lỗi vì lần đầu đăng hỏi nên không biết nạp code vào đâu, thôi thì cho thành ảnh Up lên, xin anh chị em giúp đỡ. Cám ơn mọi người và kính chúc sức khỏe
HoiBai


(Văn Dương) #2

Em đặt code giữa 3 dấu nháy console như thế này:

``` Viết 3 dấu này (nút trên nút Tab)
Paste code vào đây
``` Kết thúc bằng 3 dấu

Hoặc :
[code] << bắt đầu bằng thẻ code như thế này
Paste code vào đây
[/code] << kết thúc bằng đóng thẻ code.


(Trương Tấn Phát) #3

Hàm này gọi hàm kia là chuyện bình thường trong lập trình. Tạo hàm mà không gọi mới là không bình thường. Trừ main(), sẽ được ứng dụng tự gọi khi khởi động.

Bạn học đến mảng chưa?


(rogp10) #4

Code sai vì 4 biến r không có giá trị (truyền tham trị :smiley: ).


(Trần Hoàn) #5

Ý tưởng thì đúng, gọi hàm thế là được. Sau này nếu làm trong ngành có khi bạn còn phải code gọi hàm mấy chục tầng chứ không phải 1 tầng gọi trong main() đâu :v:

Cơ mà code thế sai rồi, hàm TaoDS thay đổi giá trị của r1 thì phải truyền vào là &r1 chứ làm thế kia không có tác dụng gì.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?