Hàm liệt kê ước số dương của n

em đang thắc mắc là một mình hàm main có thể tự liệt kê các ước số dương của 1 số n nào đó hay không,nếu có thì mong anh chị giúp em ý tưởng với ạ, hay mình cần phải có sự hỗ trợ của hàm main,

à, em mới học hàm thôi a, chưa có cuỗi mảng j hết,

merged to the #1 post by noname00

Tôi không chắc về syntax, bạn tự check và viết lại chương trình để nó thành của bạn. Bạn copy học k tiến bộ ráng chịu.

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
	int n;
	cout << "Nhap n:";
	cin >> n;
    cout << "\n "<<n << " co nhung uoc la: 1, " << n;
	for (int i = 2; i * i < n; i++){
		if (n % i == 0)
             cout << ", " << i << ", " << n/i;
    }
	system("pause");
	return 0;
} 
2 Likes

yêu bạn :heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

đi học về thầy giao bài tập chạy lên DNH hỏi, đúng 1 tuần sau lên lấy bài về mai đi nộp thầy @@

4 Likes

i*i phải nhỏ hơn hoặc bằng n chứ nhỉ bác.

1 Like


Cần thì tham khảo thêm

2 Likes

kk,ai chơi kì zậy bác

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?