Hàm all trong module NumPy

Chào mọi người, chuyện là em đang tìm hiểu về module NumPy khi học lập trình Python, nhưng khi đọc tài liệu tiếng anh thì em không thể hiểu được. Mọi người có thể giải thích giúp em chức năng của các tham số trong hàm all trong module NumPy được ko ạ? cám ơn mọi người.

Đi học tiếng Anh, cần gấp thì google dịch
Chưa hiểu thì chạy thử
Toàn là các thanh niên đọc tài liệu mà “chưa hiểu lắm”, không biết mong đợi câu trả lời như nào nữa

5 Likes

Nghe lời khuyên của “Kĩ sư lười biếng” đi bạn ơi.
Muốn “lười biếng” thì trước hết phải là “kĩ sư” đã.
Mà kĩ sư phải biết tự học…

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?