GUIDE - Chỉ đường (THPTCHUYEN)

Link bài để nộp: https://thptchuyen.ntucoder.net/Problem/Details/9733
Đề:


Ví dụ trong test thì đi từ đỉnh 5 đến đỉnh 2 thì phải đi qua đỉnh 3 đầu tiên, tương tự đỉnh 1 đến đỉnh 4 thì phải đi qua đỉnh 4 đầu tiên (cũng chính là đỉnh cần đến), từ đỉnh 4 đến đỉnh 3 phải đi qua đỉnh 1 đầu tiên, còn từ đỉnh 1 đến đỉnh 6 không cùng thành phần liên thông nên xuất ra -1
Em mới chỉ nghĩ ra nó có thể liên quan đến dsu để kiểm tra xem hai hang động có cùng thành phần liên thông hay không thôi ạ (một cách nhanh hơn…), còn nếu dùng bfs hay dfs để duyệt thì độ phức tạp lớn em sợ nó bị TLE. Mong các anh giúp đỡ, em cảm ơn

Nếu không sợ giới hạn số lần nộp thì bạn cài thử và nộp xem.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?