Google công bố Angular 2 bản beta

Google vừa nâng cấp một công cụ tận dụng JavaScript của họ là Angular lên phiên bản 2 beta với định hướng mở rộng ra nhiều thiết bị hơn, không bó hẹp nơi trình duyệt.

http://www.pcworld.com.vn/articles/san-pham/dien-tu-tieu-dung/2015/12/1245680/amazon-cam-ban-xe-dien-tu-can-bang-vi-nguy-co-chay-no/

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?