Gợi ý cách làm bài tập về code


mọi người có thể gợi ý em cách làm câu 4 được không ạ.Em cảm ơn

Câu lệnh printf bạn đang in chuỗi, chứ không phải giá trị của hàm

1 Like

dạ câu printf line mấy vậy ạ

Bạn nên xem lại cách in biến trong printf và cách gọi hàm để sửa nó

1 Like

mình mới học lập trình được vài hôm nên chưa thành thạo lắm á. Bạn có thể chỉ mình cách sửa lỗi luôn được không ạ.Mình cảm ơn

sửa lại line 21.
tham khảo:
https://www.tutorialspoint.com/c_standard_library/c_function_printf.htm

3 Likes

dạ em vẫn chưa hiểu lỗi sai của mình lắm ạ

bình thường muốn in 1 số thì ta có cú pháp:

int A = blobla;
printf("A = %d",A)

Áp dụng vào line 21 của bạn. Số bạn in ra (A) đâu? bạn chỉ đang in chuỗi nằm trong dấu “” thôi.

3 Likes

dạ em cảm ơn nhiều ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?