Gợi ý bài tập 2 đối tượng di chuyển trên mặt phẳng Oxy

Mình là người mới bắt đầu học lập trình và đang có bài như dưới đang không giải được, mong mọi người gợi ý giúp mình, mình cảm ơn!

Trong công viên Bình Minh, Nam dắt con chó Micky đi dạo. Micky tinh nghịch đã tìm cách tuột ra khỏi sợi dây xích và bắt đầu chạy trên các lối rẽ. Công viên Bình Minh được biểu diễn như một mặt phẳng tọa độ. Micky bắt đầu thoát xích tại điểm (0,0) và được tính vào thời điểm 0, sau đó trong mỗi giây nó di chuyển trên mặt phẳng tọa độ theo một trong bốn hướng:

  • Đông (tăng hoành độ x lên 1 đơn vị),
  • Bắc (tăng tung độ y lên 1 đơn vị),
  • Tây (giảm hoành độ x xuống 1 đơn vị)
  • Nam (giảm tung độ y xuống 1 đơn vị)

Nam đứng ở vị trí (x, y) trên mặt phẳng tọa độ, và cậu ta chỉ có thể tóm được Micky vào thời điểm Micky đến vị trí (x, y) hoặc một trong tám vị trí liền kề điểm (x, y) là: (x-1, y+1), (x, y+1), (x+1, y+1), (x+1, y), (x+1, y-1), (x, y-1), (x-1, y-1), (x-1, y) .

Yêu cầu : Viết chương trình liệt kê các thời điểm mà Nam có cơ hội tóm được Micky.

Input Format

• Dòng đầu chứa hai số nguyên xy , là vị trí đứng của Nam.
• Dòng tiếp theo là một số nguyên K , là số bước chạy của Mickey.
• Dòng cuối cùng là chuỗi gồm K ký tự cho biết hành trình mà Micky chạy. Dãy ký tự chỉ gồm các chữ cái: ‘E’ (chỉ hướng Đông), ‘N’ (chỉ hướng Bắc), ‘W’ (chỉ hướng Tây) hoặc ‘S’ (chỉ hướng Nam).

Constraints

  • -10000 ≤ x, y ≤ 10000
  • 1 ≤ K ≤ 100 000

Output Format

In ra dãy số nguyên là các thời điểm Nam có cơ hội tóm Micky. Dãy số đã được in ra theo thứ tự tăng dần, và mỗi số được in trên một dòng riêng biệt.
Nếu Nam không có cơ hội nào để tóm Micky trong K bước chạy của nó thì in ra số nguyên duy nhất là -1.

Sample Input Sample Output
2 2 3 EEE -1
0 1 3 ESE 0 1
-1 0 8 SSWWNNEN 0 1 5 6 7 8

Bạn đã làm được những gì rồi?

4 Likes

bạn giải thích được những ví dụ trên chưa?
bạn đã nhập được input chưa?
bạn đã check được input bạn nhập đúng chưa?

4 Likes

Mình đã phân tích dc và hiểu đề bài , nhập đc input đúng ạ

Show lên đi, code nhập và xuất những gì bạn đã nhập

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?