Gọi ảnh ra sử dụng không được

Cho em hỏi tại sao e không gọi ảnh ra sử dụng ko được e mới học lập trình tự mò nên cũng chả rành

Vì nó không tồn tại ở đường dẫn đó thôi.
Bạn để tập tin figures.png ở đâu? So với tập tin thực thi( .exe)?

3 Likes

mình để ở đây nè. trong F:\C+\Project5\x64 trong images
á mĩnh thử cope ảnh để nhiều nơi khác nhau nhưng cũng ko được

Vì bạn đang chạy chế độ gỡ lỗi (Debug) nên trong thư mục Debug có tập tin Project5.exe. Bạn phải chép thư mục images vào Debug thì nó mới nhận được tập tin đó.

4 Likes

cảm ơn tiền bối rất nhiều :v. Mình đã thành công :blush:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?