Giúp ý tưởng bài tập thay đổi xâu

Bác sỹ Watson lưu các mẫu virus nguy hiểm phục vụ nghiên cứu chế tạo vác xin trong két sắt ở phòng thí nghiệm. Két sắt có ổ khóa chữ. Mã mở két là xâu ký tự 𝑠 chỉ chứa các ký tự la tinh thường. Theo quy tắc an toàn và bảo mật, định kỳ cần thay đổi mã khóa.

Tham khảo ý kiến của các chuyên gia tin học bác sỹ hiểu rằng một mã khóa có tính an toàn cao nếu nó không chứa 3 hay nhiều hơn các ký tự liên tiếp giống nhau và không một ký tự nào xuất hiện nhiều hơn một nửa độ dài xâu.

Nếu mã mở khóa hiện tại thỏa mãn các điều kiện trên thì tạm thời không thay đổi. Trong trường hợp cần thay đổi Bác sỹ sẽ tìm cách thay đổi ít nhất số ký tự hiện có bằng ký tự mới.

Yêu cầu : Hãy xác định xâu mã khóa có ít nhất các ký tự cần thay đổi.

Dữ liệu: Vào từ tệp văn bản CHANGE.INP gồm một dòng chứa xâu s độ dài không quá 25 và chỉ chứa các ký tự la tinh thườg.

Kết quả : Đưa ra tệp văn bản CHANGE.OUT xâu mã khóa mới. Nếu có nhiều cách chọn mã khóa mới thì đưa ra mã tùy chọn.

Ví dụ:

CHANGE.INP
cooooode
CHANGE.OUT
cooaoode

Nhìn vào ví dụ, bạn sẽ làm gì?

1 Like

Bạn cần người giúp xin ý tưởng, mình comment để tìm người giúp bạn đây.

Bạn lưu ý đặt tên topic cho cụ thể và nêu rõ bạn đã suy nghĩ điều gì cho bài này.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?