Giúp viết code bài tập nhập mảng

ai cúu em vứi ạ
0835969888 kb zalo để bày em đc k ạ

copy bỏ vô chatgpt hoặc một số tool AI khác, nó gen code cho nhanh

DNH không giải hộ bài tập.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?