Giúp trồng rừng bằng cách… “search” trên Ecosia

5 Likes

Search thì Hà Mã Tím đáng yêu không chắc lắm, ví dụ search adult content chẳng hạn, khả năng kiếm được tiền từ đó rất thấp, nhưng lưu lượng rất cao, trái lại thì khả năng giúp con người phát triển bản thân từ adult content thì không có. Mô hình hoạt động rất mơ hồ, không biết rõ nguồn tiền hoạt động đến từ đâu? Không lẽ chỉ hoạt động nhờ nguồn tiền chạy ads? Hay thư thập dữ liệu để bán lại cho bên thứ 3rd, ví dụ các mạng quảng cáo? Nếu là scam, bạn mất hết. Có thể gọi là con dao 2 lưỡi.

Theo Hà Mã Tím đáng yêu thấy cái counter này không phải realtime counter dựa trên data thực của hệ thống, nó chạy đều đều ngay cả khi offline, không thê tin cậy.

Hà Mã Tím đáng yêu thấy một ứng dụng khác khả quan hơn, đó là https://www.forestapp.cc/, thứ nhất nó giúp bạn tự rèn luyện bản thân, thứ 2 đó là nó cũng có chỗ quyên góp trồng cây, credit để quyên góp tạo ra từ việc bạn tập trung bao nhiêu lâu để làm việc, tuy không phải mô hình miner pool như blockchain, nhưng cũng có thể nói credit được tạo ra là nhờ chấm công hẳn hoi, chứ không phải đến từ không khí. Ví dụ bạn tập trung-không dùng smartphone trong 1 tiếng thì bạn được 30 credits chẳng hạn, và bạn cần góp 3000 credits để trồng 1 cái cây thực sự. Dù là scam hay không scam thì nó cũng rất thực tế và có lợi. Có thể nói là một mũi tên trúng 2 đich.

2 Likes

tiền từ quảng cáo giống như gu gồ ấy :V

We use at least 80% of our profits from ad income for tree planting. We also provide full transparency of our finances by publishing monthly financial reports. Privacy is also very important to us: we don’t use third-party trackers or sell your data to advertisers. Read more about our privacy policy here.

nó xài Bing để search thôi :V

4 Likes

Điều quan trọng Google có hệ sinh thái Search, người cần chạy Ads và người cần kiếm tiền từ Ads.
Còn Ecosia tầm gửi trên hệ thống của Bing và Yahoo.
Có khi tác hại từ số CO2 thải ra từ máy chủ của Bing để phục vụ Ecosia lại nhiều hơn cả lợi ích từ số cây Ecosia trông được :crazy_face::crazy_face::crazy_face::crazy_face::crazy_face:

2 Likes

dzô trang đó đọc đi, nó cũng legit chứ đâu phải giỡn chơi :V :V :V

mà Hà Mã Tím lo ngại thu thập dữ liệu bán quảng cáo vậy tại sao lại nêu tên Gúc gồ ở đây :V

Xài Bing mỗi tháng nó còn cho lại khoảng 5 đô, xài gúc gồ nó ko cho lại cái gì :V :V

3 Likes

Does one search finance one new tree?

No, it takes approximately 45 searches to finance the planting of one tree. We know that Ecosia earns an average of 0.5 cents (EUR) per search. It costs our tree planting partners about 0.22 EUR to plant a tree. 22 cents divided by 0.5 cents makes about 45 searches until we can plant one new tree. Depending on clicks on ads and how much search ad revenue these generate for Ecosia, it may take fewer searches. Think of it this way: we currently fund the planting of a new tree every second.

0.5 cent mỗi lần search :V

cái Bing Rewards khoảng 5000 điểm là đổi được $5 gift card :V tương đương 10 điểm 1 cent, mà mỗi lần search nó cho 5 điểm, vậy là 2 lần search 1 cent hay 0.5 cent mỗi lần search đó :V

3 Likes

hehe Hà Mã Tím đáng yêu chỉ hơi khó hiểu về vụ tài chính thôi chứ ngoài ra mọi thứ đều ổn :smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts: nếu có quà từ search thì coi bộ tốt đấy, hằng ngày Hà Mã Tím đáng yêu search nhiều lắm, nhất là khi cần tìm idol trong ảnh scene :grimacing::grimacing::grimacing::grimacing:

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?