Giúp sửa lỗi vscode khi scroll


không biết bằng cách nào đó em làm, mấy dòng code đầu nó đứng im, kéo chuột chỉ dạy các dòng dưới
—mọi người giúp em với ạ----

2 Likes

em sửa được rồi ạ, thank y anh

Chà! Đây là tính năng rất hay đấy bạn, đừng nói đó là “lỗi” để phải “sửa”.

4 Likes

Do màn hình em bé. với cả e nhìn không có quen kakka

Hôm qua ngồi mò hoài không thấy setting. Hóa ra nó đã release chính thức thay vì experimental như trong bài post. :sweat_smile:

2 Likes

giờ cho mình hỏi lại có cách nào bật cái này lên không mình lại cần cái này :smile:

Bạn mở json user setting lên rồi thêm dòng này vào:

"editor.stickyScroll.enabled": true,
3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?