Giúp sửa lỗi "Starting the debugger failed: No executable specified, use 'target exec’" khi debug code trên Codeblocks

Em mới học lập trình c++ và dùng Codeblock, lúc debug thì hiện lỗi này Starting the debuggee failed: No executable specified, use `target exec’. Mọi người giúp em với ạ.

làm theo bài này. mà bỏ hết mục ở trên. tìm mục:

4. Setup MinGW-w64 compiler và debugger cho Code::Blocks

tự thay đường dẫn cài đặt gcc vô là ra.

còn ko rõ thì làm theo từ đầu cũng được

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?