Giúp sửa lỗi màn hình hiển thị bị blank sau update

Em update xong bật kali lên cái màn hình nó bị blank luôn
Có cách nào để sửa giùm em không ạ
Cám ơn

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?