Giúp khắc phục lỗi không vào được ubuntu

Mình có vọc vạch một chút trong file CSS do làm theo topic này để đổi giao diện màn hình chờ lúc khởi động. https://vitux.com/how-to-change-login-lock-screen-background-in-ubuntu/
Nhưng sau khi đổi có thể do mình link sai đường dẫn của ảnh nên bây giờ Ubuntu khởi động lên chỉ thấy màn hình đen. Mọi người có thể giúp mình cách khắc phục mà không phải cài lại Ubuntu không ạ?

Có còn giữ Live USB hoặc Live CD dùng cài đặt Ubuntu đó không? Nếu có thì dễ xử. Nếu không có thì mượn một máy nào đó tạo ra một đĩa như vậy để boot máy, nên cùng phiên bản với Ubuntu đang xài.

Khi boot được máy lên rồi thì mở file kia ra sửa lại cho đúng đường dẫn ảnh rồi lưu lại rồi unmount cẩn thận trước khi restart lại máy.

Nếu bật máy lên có dòng menu cho chọn thì boot vào chế độ dòng lệnh để gõ lệnh, edit lại đường dẫn ảnh bị sai kia thay vì phải bảo chế đĩa khởi động Ubuntu như vừa nói.

Trường hợp không hiểu mình nói gì, thì chỉ còn học thêm về Ubuntu nói riêng, Linux nói chung chứ không thể hướng dẫn được gì thêm cho bạn vào lúc này.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?