Giúp đỡ về visual studio code

Em chào mọi người ạ!
Em muốn những cái file .exe nó di chuyển sang thư mục khác hoặc không xuất hiện dưới file .cpp thì làm như thế nào ạ?

Bạn hoàn toàn có thể tùy chỉnh để compiler build ở thư mục khác thay vì thư mục hiện tại
Nếu được thì bạn nên gửi tasks.json vào đây để xem bạn build các file cpp như thế nào

1 Like

Dạ đây anh

Hy vọng cầu may giúp được chủ topic và nhận tick “sâu lú sân”:

2023-09-30-18-19

1 Like

Dạ em làm được rồi cảm ơn mọi người ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?