Giúp đỡ về IOT google assistant phần extend

Mình đang học IOT thật sự mình rất gà về phần này tại mình chỉ tự học với lại tiếng anh mình ko tốt mong anh em dạy nhau học giúp đỡ mình
Mình đã setup google assistant đã chạy được, mình muốn mở rộng để cho nó bật tắt đèn LED
Mình đọc tài liệu nó mình làm theo nó nhưng tới khúc
vấn đề chỉnh sửa file hostword.py là mình bó tay mình ko biết chỉnh sửa file hostword.py như thế nào và cách khởi động file hostword.py
đây là link : https://developers.google.com/assistant/sdk/guides/library/python/extend/handle-device-commands

Thế thì bạn phải cố thôi! Trừ khi tài liệu ghi khó hiểu quá thì bạn hỏi mình sẵn giúp cho. Học dev mà không có tiếng anh thì công nhận hơi khó sống đặc biệt là nghiên cứu về: IOT, Machine Learning, AI, Deep,…

2 Likes

Cố gắng mỗi ngày 1, 2 từ vựng chuyên ngành (nhớ phải hàng ngày đừng bỏ ngày nào) - tạo thói quen thì bạn sẽ học tiếng anh tốt lên thôi !

1 Like

Thật ra thì mình ko gà av lắm vấn đề mình đọc không hiểu đoạn đó nó nói ko rõ ràng

Ok thank bạn , thật ra mình ko tệ lắm vấn đề là mình đọc ko hiểu

cho mình hỏi google assistant có hỗ trợ tiếng Việt không ?

1 Like

Hình như rồi nhé bạn.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?