Giúp đỡ về hướng làm bài tập lớn

em chuẩn bị làm bài tập lớn về kỹ thuật lập trình, thì em muốn làm chương trình về flight search/scheduler có input là lịch bay, và khả năng là sẽ có một số phương án tối ưu để tìm đường bay ngắn nhất, giá rẻ nhất, hay là thời gian ngắn nhất nữa. chương trình chỉ cần chạy trên shell thôi, không phải dùng GUI hay gì cả đâu ạ. Mọi người có thể cho em 1 số hướng làm và nên bắt đầu từ đâu được không ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?