Giúp đỡ bài toán lập trình

algorithm

(Phạm Tuấn) #1

Em chào các bác. Em có 1 bài toán như này chưa có cách giải quyết nên mong mọi mọi người cho mình xin ý tưởng với ạ.

Tại một số quốc gia, có một số các số được coi là số đẹp hơn các số khác.
Ví dụ tại đất nước A, số 5 và số 7 là số đẹp.
Muốn bán được nhiều sản phẩm nhất tại nước A, nhưng người nước A chỉ mua sản phẩm khi sản phẩm đó được đánh số trong đó có n số đẹp.

Ví dụ:
Các sản phẩm được đánh số từ x đến y, (x,y < 100 000) ví dụ trong trường hợp này là từ
0 <= mã sp <= 1000, muốn bán được sản phẩm cần phải chứa ít nhất 2 số đẹp trong đó (là 5 và 7).
Vậy nên các số như 55 , 77, 57, 75, 55x, 77x, 57x, 75x… được coi là những sản phẩm có số đẹp và bán được.
Yêu cầu in ra tổng các số thỏa mãn các yêu cầu trên.
Ví dụ như trên có đáp án là : 55 + 77 + 57 + 75 + 77x + 55x + 57x + 75x + 7x7 + 5x5 + 7x5 + 5x7 + x55 + x57 + x75 + x77 tổng cộng 4 + 8*10 + 4*9 = 120 số.

Test case:

Dòng đầu tiên là số lượng test case
3 dòng tiếp theo

  • Dòng thứ 1 là số lượng các số đẹp (n số), số lượng các số đẹp yêu cầu có trong mã sản phẩm ( m số)
  • Dòng thứ 2 là n số đẹp liên tiếp nhau
  • Dòng thứ 3 là 2 số x,y. (số chọn nằm trong khoảng x <= số <= y)

Output:
In ra số lượng các số thỏa mãn

Input Output
4

2 3
2 0
15 900

3 2
1 2 3
1 99

3 3
4 8 9
123 9921

3 3
2 7 3
1199 22132
1 4
2 9
3 792
4 2149

* Em thấy bài này rất giống kiểu chỉnh hợp tổ hợp nhưng chưa giải quyết đc, e có nghĩ đến phương pháp chày cối là dùng i duyệt từ x -> y, tách cách số của i và đem so sánh, nếu đc thì cộng lên, cũng đã thử nhưng vẫn chưa đc ạ. Mong mọi người giúp đỡ.


(HK boy) #2

Giới hạn của x và y là bao nhiêu hả bạn?

dead link

P/s: Lưu ý kí hiệu: từ x đến y là x -> y hoặc [x, y], chứ không phải là x - y (tránh nhầm với phép tính x - y)]
Nguồn: https://www.phucuongblogger.com/p/bai-tap.html

UPD 2019: Chủ blog đã nghỉ


(Hung) #3

Chắc viết như thế này
Thử math emoji luôn :grin:

product_code ∊ { a ∊ 𝑵 | x ≤ a ≤ y }

(rogp10) #4

Với số nguyên thì ta dùng [x..y] :slight_smile:


(Phạm Tuấn) #5

Là từ x đến y đó bác, tại e viết chay như này nên thế :smile:


(Ngô Công Hà) #6

sao em không vao được link trên ạ

bác còn giải không cho em xin với ạ


(HK boy) #7

2 posts were merged into an existing topic: Topic lưu trữ các post off-topic - version 3


(HK boy) #8

Tìm hiểu Digit DP rồi tự làm nhé. Ở đây không có cho sẵn giải đâu.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?