Giúp cài đặt SDL

Em đang tập tành thử làm game bằng C++ và có tìm hiểu qua thì phải cài cái SDL nhưng mà cài mãi toàn bị lỗi.Có ai giúp em cài cái SDL này được k ạ?

Hi WebCode.
Bạn có thể xem lazyfoo. Tuy nhiên nếu C++ thì nên dùng SFML. Hoặc bạn có thể dùng luôn một FW.

5 Likes

Em cài git rồi clone vcpkg về rồi gõ vcpkg install sdl2 là được

Down git ở đây: https://git-scm.com/downloads
Install rồi mở command line lên, gõ

cd c:
git clone https://github.com/Microsoft/vcpkg

chờ cho nó clone xong, rồi gõ tiếp

cd vcpkg
bootstrap-vcpkg

chờ cho nó biên dịch xong vcpkg.exe, rồi em tắt, mở lại console với quyền admin (click phải vô nút Windows start menu, chọn Command prompt (Admin)) , rồi gõ

cd c:/vcpkg
vcpkg integrate install

xong xuôi em tắt cái admin console kia đi, mở lại console thường. Thích install thư viện nào, vd các thư viện liên quan tới sdl2 thì em chỉ cần gõ (nhớ cd tới c:/vcpkg trước)

vcpkg install sdl2 sdl2-image sdl2-ttf sdl2-mixer sdl2-net

rồi chờ cho nó biên dịch xong là em mở VS lên xài vô tư, chả cần “cài đặt” gì hết :V

5 Likes

của e làm hết r nhưng khi include sld vào thì vẫn báo là ko mở dc sld a ạ

em xài VS hay ide gì :V có gõ vcpkg integrate install chưa :V

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?