Giúp bài tập C mô tả hoạt động của máy cấp số thứ tự tại ngân hàng

Ai giúp em bài tập này được không ạ ! Em đang gấp lắm

Mô tả hoạt động của Máy cấp số thứ tự tại ngân hàng:
Khi một khách hàng muốn giao dịch với ngân hàng thì cần phải lấy số thứ tự tại máy cấp số tự động. Mỗi ngày ngân hàng dự kiến phục vụ khoảng 500 khách hàng.
Hãy viết 1 chương trình nhằm in số thứ tự này cho máy cấp số của ngân hàng mỗi khi khách hàng tới nhấn phím Enter trên máy lấy số thứ tự. Lập trình C
ví dụ
NGÂN HÀNG BIDV
STT: 10

Không.

https://daynhauhoc.com/faq

Các chủ đề có nội dung sau sẽ bị khóa khi được đăng lên DNH:

  • Chủ đề là nhờ trợ giúp bài tập về nhà, bài thảo luận, hoặc một nhiệm vụ mà người tạo chủ đề phải tự mình hoàn thành.
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?