Giải đáp bài tập mảng 2 chiều

Mng giúp e câu này với ạ e mới học nên kh hiểu câu hỏi lắm nhờ mng giải đáp. e cảm ơn nhiều ạ

Capture

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?