Ghi đè dữ liệu lên file trong c++

INPUT:

3
Tran Thanh Nam
Ha Noi
Le Quy Don
TPHCM
Pham Hoang Son
Can  Tho

số đầu file là số lượng dữ liệu trong file đó.
VD mình cho nhập thêm n dữ liệu vào file đó vào cuối file (ios::app). Còn vấn đề là làm sao để ghi đè số 3 thành 3+n
E hỏi trong c++ nha, ios::app mở file ghi thêm vào cuối tệp.

Bạn hỏi cái này trên iOS thì bạn nên viết rõ trên tiêu đề nhé !
Hông biết nên hông trả lời bạn dc. hi :triumph:

1 Like

mở file dùng mode là ios::app á bác…trong c++

Bác nào biết chia sẻ, em cũng đang muốn hỏi cái này :smiley:

Nếu bạn muốn ghi đè thì phần f.open(“Ten file”, ios::in | ios::app);

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?