Gets() code C trong netbeans

c

(Nông Trần) #1

Mọi ng cho em hỏi là em muốn nhập 1 xâu. ở DevC thì có thể dùng gets() nhưng dùng netbeans thì k được. Vậy có hàm nào nhập được xâu ở netbeans k ạ?


(rogp10) #2

Thay bằng fgets(stdin,s,buff_size) nhé, vì gets không có buffer size nên rất nguy hiểm.


(Nông Trần) #3

dạ. e cảm ơn a :relaxed::relaxed::relaxed::relaxed:


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?