Gắn quảng cáo vào mobile app

Làm mobile app gắn quảng cáo bây giờ thì làm bên iOS hay android gắn admob… cái nào đem lại lợi nhuận nhìu hơn nhỉ, thấy đa số làm bên android mà mình lại là dev iOS, có nên học java thêm ko

Học C# code Xamarin cho nhanh bạn ơi :smile:

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?