Game 2048 Đơn Giản

android
game-programming

(Cao Van Thanh Cgdt) #1

Dear mọi người,
Mình có làm game 2048 đơn giản để phục vụ các bạn FA trong dịp Valentine.

Chủ yếu là để nghiên cứu business model mới.
Hi vọng nhận được góp ý từ mọi người <3
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hamatim.game.puzzle2048


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?