Fullstack developer (Python & Angular)

Bên mình hiện đang tuyển 2 bạn làm Fullstack Python, lương thưởng cũng khá tốt 35-50M vnđ, nghỉ phép nhiều, làm việc cùng team châu Âu.

Bạn nào có nhu cầu có thể nộp qua đường dẫn hoặc gửi CV tới [email protected]

https://jobs.singularity.vn/13b9b34e-ac33-4858-a7e1-6530551937f3

Cảm ơn cả nhà!

4 Likes

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?