Full-stack Developer (Junior+Senior), làm việc remote tại nhà

Hello,
Mình cần tìm Full-stack Developer (product), làm việc remote tại nhà.

  • làm full-time, ở HCM, HN hay Đà Nẵng đều được
  • có thể sử dụng tốt tiếng Anh
  • tìm ứng viên cả senior và junior (tầm 1 năm exp)

Mời các anh chị gửi CV về:
[email protected]

Rất cảm ơn!
khuyen

Linh job chi tiết:
https://jobseekers.vn/job/777/

1 Like

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?