Framework là gì?

e có đọc trên mạng nh r nhưng vẫn không thể nào hiểu đc framework là gì và dùng để làm gì, mong đc ae giúp đỡ.

Framework là một thư viện các lớp đã được xây dựng hoàn chỉnh , bộ khung để phát triển các phần mềm ứng dụng, giống như vật liệu dũng sẵn vậy, giúp các lập trình viên không phải xây dựng lại hoàn toàn từ đầu :slight_smile:

2 Likes

Câu này nhiều người hỏi rồi nhé.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?