Feedback về Bachkhoa Aptech

Mình đang định theo học khóa học lập trình dài hạn 2.5 năm ở BKAP. Không biết có ai đã từng học ở đây rồi thì cho mình xin ý kiến với ạ?

Mình đã từng học ở BKAP, chất lượng giảng dạy tùy theo từng thầy.
Có thầy chuyên môn tốt, nhiệt tình. Có thầy chuyên môn kém, kĩ năng sư phạm nát =))
Nhìn chung là chất lượng bình thường.
Số giờ học trên lớp rất ít nên có nhiều thời gian rảnh, dễ bị sa đọa vào các cám dỗ trong xã hội =))
Yêu cầu tinh thần tự giác, tự học cao, nếu chỉ trông đợi vào thầy thì không ăn thua.
:smiley:

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?