FACEBOOK HACKATHON COMMUNITY CHALLENGE - Build Day Hanoi 2018

BUILD DAY VÀ CUỘC THI HACKATHON COMMUNITY CHALLENGE

 1. Build Day
  Là ngày hội thông tin của cuộc thi hackathon Community Challenge nhằm hỗ trợ kết nối các lập trình viên lập đội thi, giúp các đội thi hiểu thêm về thể lệ và cơ cấu giải thưởng của hackathon Community Challenge và được cố vấn ý tưởng cũng như cách triển khai sản phẩm từ Facebook Engineer.

Thông tin và Đăng kí tham dự Build Day: https://builddayhanoi2018.splashthat.com/

 1. Community Challenge
  Là cuộc thi hackathon mà các đội thi sử dụng ít nhất một sản phẩm công nghệ của Facebook để làm một ứng dụng hữu ích kết nối cộng đồng và giành lấy những giải thưởng hấp dẫn từ Facebook.

 2. Schedule:
  Ngày 30/06/2018: Kick Off Hackathon tại Hà Nội
  Ngày 07/07/2018: Mentoring Day
  Ngày 14/07/2018: Summit Project

Đối tượng tham gia:

 • Công dân hợp pháp từ 18 tuổi trở lên
 • Tổ chức hợp pháp
 • Nhóm người từ 2-10 người

Cách thức nộp sản phẩm:

Cơ cấu giải thưởng: Tổng giải thưởng lên đến $230.000 tiền mặt
Giải Global:

 • Giải nhất: $30,000
 • Giải nhì: $20,000
 • Giải ba: $10,000
 • Giải sản phẩm ấn tượng: $7,000
  Giải Retional:
 • Giải nhất: $7,500
 • Giải nhì: $5,000
 • Giải ba: $3,500
 • Giải sản phẩm ấn tượng: $3,000
  Giải bonus:
 • Giải pháp tốt nhất để triển khai offline: $10,000
 • Giải pháp tốt nhất giúp xây dựng và phát triển cộng đồng: $10,000
 • Giải pháp tốt nhất giúp tăng tương tác trong cộng đồng: $10,000

Thông tin liên hệ:
Mr Lê Thanh Hưng
Email: [email protected]
Mobile:01647209689

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?