Đường dẫn file linux không hiện được?

Chào mọi người. Em đang học môn HĐH Linux. Khi viết lệnh usr/src/linux-5.0.0 trên terminal lại không thể tìm thấy thư mục , trong khi nếu dùng bản kernel linux 3.16.36 thì lại được .Mong mọi người chỉ giáo?
Capture

1 Like

Lệnh của bạn là lệnh gì? Bạn gõ đường dẫn trỏ tới một thư mục/ file không tồn tại thì nó báo lỗi là đúng rồi. Học lại lý thuyết đi nhé, cần đọc tài liệu cho kỹ xem bạn đang định làm cái gì, gõ cái gì mà nó ra cái gì. Thông báo ở trên là “No such file or directory” <- không tìm thấy file hoặc thư mục.

Nếu không chắc rằng bạn cần chạy một file chứa lệnh shell nào đó, thì thử ls /path/to/file xem nó có tồn tại không. Ví dụ như của bạn thì bạn gõ ls /usr/src xem thử có tồn tại cái nào là linux-5.0.0 không? Nếu không tồn tại thì bạn tự tìm nguyên nhân vì sao? (Chưa cài đặt hay do hệ điều hành không có cái đó mặc định, hay là nhớ nhầm,…).

Túm quần chip: học kỹ lý thuyết, thực hành không được thì hỏi bạn, hỏi thầy trước khi hỏi Internet.

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?