Được phép dùng file header để định nghĩa danh sách liên kết không?

Mấy bác cho e hỏi giống tiêu đề ạ, file header dùng để định nghĩa danh sách liên kết hay các kiểu dữ liệu tự định nghĩa được không?
E có tạo 1 template mẫu về class danh sách liên kết, nếu muốn dùng thì nên chia file làm sao vậy ?

1 Like

Được nha bạn, tất cả đều ổn.

3 Likes

nãy lúc đăng bài, t có thấy trên diễn đàn có 1 bài như vậy, nhưng chỉ nói để prototype thôi, t k biết định nghĩa hẵn vào có được không vậy bạn ?

File .hpp include file .cpp :smiley:

4 Likes

Ngược rồi á, file cpp include file .h mà.

1 Like

Nhớ đọc qua ifndef với endif nha bạn. Cẩn thận include lẫn nhau bị lỗi lặp ở tiền xử lý đấy.

1 Like

À cứ nghĩ là thớt dùng template class :smiley:

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?