Dùng vs code gõ tiếng Việt bị lỗi

Tại sao em dùng vs code gõ tiếng Việt nó bị lỗi và chỉ cho em cách fix với ạ.Em cảm ơn

Chuột phải chỗ “Windows 1258” rồi chọn UTF-8, sau đó Save.

3 Likes

Terminal của bạn sử dụng powershell không hỗ trợ UTF-8, nó chỉ hỗ trợ ký tự không dấu.
Cách sửa ở đây:


Có thể hệ điều hành của bạn sẽ không có option nào đó giống hướng dẫn, không có đường tắt nên bạn có thể bỏ cuộc. Hoặc tự tìm hiểu tiếp.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?