Dùng vòng lặp for để vẽ ra các hình

chào mn mình với học c nên không rõ vong for lặp nó hoạt động ra sao để in ra được các hình vuông rỗng với tam giác đều cân in ra dấu (*) ai có thể chỉ giúp mình cách hoạt động của nó in ra * kiểu gì để thành hình được không ạ:((

Trước tiên bạn vẽ hình đó ra giấy, tìm điểm chung của các dấu (*), quy luật… rồi chạy thử :v

4 Likes

mình nghĩ mãi r mà vẫn chưa hiểu nó chạy sao khó quá @[email protected]

 1. Hình vuông rỗng:
  • Dòng đầu và dòng cuối hoàn toàn là dấu *.
  • Các dòng ở giữa chứa 1 dấu * ở đầu và 1 dấu * ở cuối giữa là khoảng trắng.
 2. Hình tam giác không rỗng:
  • Số lượng dấu * sẽ tăng dần từ 1.
  • Các dấu * sẽ được canh giữa.

2 vòng lặp lồng nhau nên có thể hơi khó cho các bạn mới học.

3 Likes

Bài in ra hình chữ nhật rỗng cho bạn tham khảo nhé.

#include <stdio.h>
int main()
{
  int cc,cr,i,j;
  printf("Nhập chiều cao:\n");
  scanf("%d",&cc);
  printf("Nhập chiều rộng:\n");
  scanf("%d",&cr);
  for (i=1;i<=cc;i++)
  {
  	for (j=1;j<=cr;j++)
			if (i==1 || j==1 || i==cc || j==cr)
				printf("* ");
			else printf(" ");
		printf("\n");
	}
	return 0;
}
1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?