Dừng vòng lặp bằng nút bất kỳ trên phím

Các bác cho em hỏi, giả sử em có vòng lặp chạy từ 1 tới 9, nó chạy liên tục trên màn hình như vậy, thì làm sao để khi bấm nút bất kỳ trên bàn phím thì nó dừng và in ra số lần 1 đã chạy vậy?? Em xin cảm ơn.

Kiểu như quay số điện toán à?
Chắc dùng đến Thread rồi.
Mà bạn viết bằng ngôn ngữ gì?

3 Likes

đúng rồi bác, em viết bằng c++

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main () {
  while ( 1 ) {
    if ( kbhit() ) {
      printf(" You just pressed %d\n", getch());
    }
  }
}

Tìm hiểu hàm kbhit thử nhé.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?