Dùng karnaugh để xác định hàm logic Z phía dưới thay vì dùng bảng chân trị

Mọi người giúp em dùng karnaugh để xác định hàm Z phía dưới thay vì dùng bảng chân trị với ạ! (bài mạch logic-kiến trúc máy tính)

Thì vẽ như bình thường thôi. Hay bạn không biết vẽ như thế nào.

Mà đó là bạn đang hỏi bài phải không. :question:

. . .
Z
 \  BC
A | 00  01  11 10
0 | 0   1   1  1
1 | 0   1   1  0
4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?